O nás

Ing. Barbora Gálová

riaditeľ spoločnosti, vedúci marketingu, poradca, prednášateľ

Riadi spoločnosť, zabezpečuje riešenia v oblasti marketingu a PR, rokuje s klientmi a s orgánmi štátnej správy, poskytuje odborné poradenstvo a konzultácie vo všetkých oblastiach manažmentu ako aj účtovníctva a daní, lektoruje prednášky, pre klientov zastrešuje personalistiku a mzdy.

+421 911 164 541

Bc. Sabina Staňková

asistentka

Vykonáva funkciu asistentky, zabezpečuje podporu v oblasti marketingu a PR, komunikuje s klientmi a obchodnými partnermi, zabezpečuje správne vedenie účtovných agend a administratívy klientov.

+421 911 246 272

Ing. Peter Gál

IT project manager

Vykonáva produkciu v oblasti informačných technológií od HW cez SW, počítačové siete, kamerové systémy, údržbu zariadení a archiváciu dát. Pomáha pri problémoch, prevencii a aj návrhoch nového vybavenia potrebného v kanceláriách, maloobchode, veľkoobchode, skladoch, výrobe, či v domácnostiach.

+421 907 024 567

Ing. Daša Smolinská

administratíva klientov

Zabezpečuje bežné vedenie účtovných agend a administratívy klientov, vykonáva podporné a režijné činnosti v oblasti účtovníctva a administratívy.

Ing. Miroslava Michálková

administratíva klientov

Zabezpečuje bežné vedenie účtovných agend a administratívy klientov, vykonáva podporné a režijné činnosti v oblasti účtovníctva a administratívy.